Global Malls đồng hành mang trung thu ấm áp cho trẻ em Trà Vinh

12/09/2019

Global Malls đồng hành cùng nhóm Mạnh Thường Quân Tp. Hồ Chí Minh tổ chức tết trung thu yêu thương và ấm áp cùng các em nhỏ xã Tân Bình, Càng Long, Vĩnh Long

Global Malls đồng hành cùng nhóm Mạnh Thường Quân Tp. Hồ Chí Minh tổ chức tết trung thu yêu thương và ấm áp cùng các em nhỏ xã Tân Bình, Càng Long, Trà Vinh

 


Tin liên quan

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận